Vaatheelkunde

Dr Van Bael behandelt alle slagader- en aderziekten volgens state-of-the art technieken.
Echografische screening gebeurt op de consultatie met zo nodig aanvullende onderzoeken of behandelingen.

Vaatheelkunde is een specialisme met focus op vernauwingen, afsluitingen en verwijdingen van slagaders en aders in het hele lichaam.

Slagaderziekten worden actueel behandeld door middel van minimaal invasieve endovasculaire heelkunde (behandeling met een ballon of stent) of met klassieke open operaties (verwijdering van kalkvernauwing of plaatsing van een overbrugging) in functie van de plaats, evolutie en voorgeschiedenis van deze ziekte.


 

Slagaderziekten

  • Bekken- en beenslagaders

  • Halsslagaders

  • Buikslagaders

Aderziekten

  • Spataders

  • Thrombose

  • Flebitis

Wondzorg

Schildklierziekten

Kleine chirurgische ingrepen

Accesheelkunde

 

 

Slagaderziekten (atherosclerose) ontstaan ten gevolge van meerdere cardio-vasculaire risicofactoren (roken, suikerziekte, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, familiale voorbeschiktheid en leeftijd).

 

Klachten door vernauwingen en uiteindelijk afsluitingen van slagaders kunnen zich op veel verschillende manieren presenteren afhankelijke van de locatie en ernst, zoals:

- pijn bij het wandelen, type 'etalagebenen', evoluerend tot pijn van de benen in rust

- ontstaan van wonden of geen heling van traumatische huidletsels met soms aantasting van botstructuren leidende tot majeure of mineure amputaties

- beroerte of herseninfarct (TIA of CVA)

- achteruitgang van de nierwerking of zuurstoftekort naar de darmen 

 

Indien de slagaders door wandverzwakking daarentegen te breed worden (aneurysma) kan dit ook de nodige problemen opleveren met risico op scheur (ruptuur).

 

 

Aderziekten (veneuse insufficiëntie) ten gevolge van diverse redenen kunnen de terugvoer van het bloed tegengaan.

Door deze aandoening kan de vaatwand aangetast worden met slechte werking van klepjes in de oppervlakkige of diepe aders, mogelijke klontervorming, ontsteking, spataders en wonden tot gevolg. Dit kan zich bijgevolg uiten in zeer verschillende klachten, zoals:

- van esthetisch zichtbare kleine spataders tot verdere evolutie naar grotere takken met spataderziekte

- zwelling (oedeem) van de benen, jeuk, zwaartegevoel en (nachtelijke) krampen of rusteloze benen

- huidveranderingen en bij evolutie spontane wonden aan de onderbenen met slechte genezing

- ontsteking van een spatader (thromboflebitis)

- plotse hevige pijn en zwelling van het lidmaat door klontervorming in de diepe ader (diep veneuse thrombose)

- onderbuikspijn (hevige menstruatie, pijn bij het vrijen etc) als gevolg van spataderziekte rond de baarmoeder (pelvic congestion syndroom). Behandeling na gynaecologisch advies.

 

Soms kan het nodig zijn om een slagader of ader geheel of gedeeltelijk af te sluiten (embolisatie) omwille van bloeding, kwaadaardigheid of uitzetting.

 

 

Wondzorg van een slechte of niet-genezende wonde is een ingewikkeld gegeven waarbij rekening dient gehouden te worden met meerdere factoren, waaronder:

- oorzaak (vaatlijden: slagader- of aderziekten; suikerziekte; infectie; overdruk; oedeem)

- infectietekenen (biofilm, wondbacteriën, ...)

- uitgebreid scala aan type wondzorgproducten- en verbanden

Een goede ervaring en strikte opvolging is hierin noodzakelijk.

 

 

Schildklieraandoeningen waarbij de schildklier te snel werkt en medicatie deze onvoldoende kan onderdrukken (zoals autonome knobbels of Graves hyperthyroïdie), een knobbel die eventueel kwaadaardige evolutie kent of sterk vergrote schildklierkrop (goiter) die zichtbaar groot wordt en klachten geeft bij ademen of slikken.

 

 

Kleine chirurgische ingrepen zoals wigexcisie bij ingegroeide teennagel, biopten ter uitsluiting van vasculitis, verwijdering huidletsels, wondreinigingen etc.

 

 

Toegangsheelkunde (acces) waarbij noodzaak is voor een toegangsweg naar bloedvaten voor bepaalde specifieke redenen, zoals: 

- niervervangende therapie waarvoor onderhuids getunnelde hemodialyse-catheter in de hals of ter hoogte van de verbinding tussen slagader en ader in de arm (AV-fistel)

- chemotherapie waarvoor een poortcaheter (port-à-cath) moet worden geplaatst

- hartritmestoornissen waarvoor plaatsing van een pacemaker